آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8800429
بازديدکنندگان : 7091698

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مقاله های ارسالی

لزوم وجود اديان
در اصطلاحاتي كه به كار مي بريم دقت كنيم
دروغ فتنه انگيز
پرتو اميد
جواهر وجود انسان
درد دل
ارزش زندگي و جنگ
قاچاقچي بيداردل
حيات نسل جوان ازديدگاه اخلاقي
چرا نماز می خوانیم؟
دین و علم
علم حقيقي
شاه کلید موفقیت
تجمل : راحتی یا اسارت؟
کدام مهمترین بود؟
نظري به توافق علم و دين
علم به تنهايي؟
یک اتفاق ساده
آسمانهانشانه ی بزرگی من است...
محبت
اکسیر
وحدت ادیان، امّا چگونه ؟
آیا علم می تواند خلاء روحانی ما را پر کند ؟
آمال
مهرجانان
نور رو پيدا كرديد؟
شيك بپوشيم اما....
دین و دنیای جدید
آرسنال 6- لیورپول3
شهرخالي است زعشاق
توانسانی یاشیطان؟
شعرفاصله
دین گریزی
درزيرآفتاب
خودتان بخوانید
به نام دوست دارانسان ها
سياست و پرسشهاي يك جوان-2
مهرانورازآن کشوردرخشید
نهایت ظلمت وبدایت نور
ردپا
همچون خدا
زندگی شیرین است
پائیز
ازکجاآمده ام ، آمدنم بهرچه بود؟
یگانه پرستی در دیانت بهایی
گفتگويي باخودم درايام صيام
راه حقیقت
رازونياز
قانون سوم نيوتن يامسيح؟
عشق آفرينان لحظه ها

مطالب خواندنی از منابع دیگر

دین و علم چاپ پست الكترونيكي
چهارشنبه, 10 آبان 1385 21:17
تعداد بازدید :6069

دین و علم دو مقوله متفاوت انسانی و مرتبط و با زندگي نوع بشرند . این دو مقولة مغایر در عین تفاوت موضوعی دارای یک خصیصه و ویژگی مشترکند و آن نقش و اهمیت اساسی و حیاتی آنها در مسیر تکامل و تعالی آدمیان است .

 انسانها ناخواسته و تنها بر حسب حاجات و نیازهای اجتناب ناپذیر خود به این دو مقوله مهم روی آوردند . کم کم ارزش و اهمیت آنها بیش از پیش بر انسان و جامعه انسانی هویدا گردید و هر یک رفته رفته نقشی اساسی را در مسیر تعالی و ترقی بشر و بشریت ایفا نمودند .

دین و شریعت به سبب جنبه فرابشری و الهی خود زودتر اهمیت خویش را بر آدمیان هویدا ساخت و این تنها و تنها به دلیل احتیاج فطری آدمی به قوه و نیرویی فراتر از قابلیت ها ی مادی و زمینی است . قوایی که وی قادر باشد در تمامی موارد از آن بهره جوید .

بدین ترتیب عالم انسانی خیلی زود صحنه دینداري و فداکاریهایی بود که آدمیان آنها را خالصانه در سبیل اوامر الهی انجام می دادند ودرنتيجه،  نخستین بزرگمردان و شاید اسطوره های بشر و جامعه انسانی مذهبیون و مردان بزرگ دینی بودند .

چندی نگذشت که علم و دانش بشری نیز فضایی مناسب را در جهت رشدوترقي به دست آورد . انسان همواره در پی تسهیل و آسان سازی زندگی مادی و زمینی خویش است و علم نیز جز این مقصودی نداشت . علم از آن هنگام زاده شد که بشر پاهای خویشتن را بر روی زمین نهاد و دریافت که میتوان بر روی سطحی که زیر پاهایش قرار دارد به آسانی حرکت نمود .

هر چند این سرآغازی برای پی بردن انسان به اهمیت دانستن بود؛  لیکن سال هاوقرن ها طول کشید تا انسانها به طور جدی با علم آشنا شدند و نخستین علما عمر گرانبهای خویش را صرف پیشرفت دانش نمودند .

کم کم در میان علما نیز افراد بزرگی پا به عرصه وجود نهادند . نیاز انسان نخستین به علم بی تردید از نیاز او به دین مهمتر بوده است . زیرا در آنروزگار علم نخستین و شاید تنها لازمه حیات بر روی کره ارض بوده است .

امروز و در قرن بیست و یکم ما به دشواری قادریم عظمت پیشرفت های علم و دانش انسانی را در نخستین اعصار حیات جامعه بشری ادراک نماییم و دلیل و حجت آن نیز تحولات عظیم علمی آدمیان در طی دوسه عصر پیشین است؛‌ لیکن اگر لحظه ای وضع انسانهای غارنشین را در اذهانمان متصور و آن را با بشر قرن بیست ویکمی مقایسه نماییم به آسانی درمي یابیم که شاید تمام پیشرفت های 200 سال اخیر عالم به اندازه به وجود آمدن نخستین تمدن و شهر نشینی ها با ارزش نباشد زیرا اگر کهن ترین تمدنها به وجود نمی آمدند امروز شاید ما هنوز مانند هزار ها سال پیش زندگی میکردیم .

به هر حال کم کم بشر با دوابزار سعادت یعنی علم و دین آشنا شدو در راستای کشف حقایق مجهوله آنها کوشید . اما این دو لازمه سعادت بشر کم کم به صورت دو عامل متضاد درآمدندو به تضعیف یکدیگر مشغول شدند .

قرون وسطی دورانی بود که طی آن بشر از علم خسته شد و دین را تنها عامل نیک بختی خود دانست . این عقیده نادرست بیش از چند دهه با قوت و اقتدار باقی نماند؛ اما دیری نگذشت که بشریت این تفکر نادرست را مردود شمرد .

 نتیجه آن شد که انسانها از دین بیزار شده و اهمیت آن رادر حیات بشرانکار نمودند و بر آن شدند تا با تمام قوا در راستای پیشرفت علم و دانش بشری بکوشند .

علم و دانش در طی این دوران به نحو چشم گیر و اعجاب انگیزی پیشرفت نمود اما با تمام اینها انسانها از این نکته غافل شدند که دین و علم به منزله دو بالند برای جامعه انسانی و بدون یکی از آنها پرواز و طیران در آسمان تعالی بشری نه تنها دشوار بل غیر ممکن خواهد بود .

دیری نپایید که نتایج این غفلت مهلک بر بشریت ثابت گردید . انسانی که از عاملی مهم موسوم به روحانیت غافل گردیده و تنها زندگی راحت را آرمان حیات خویشتن میشمرد، کم کم به موجودی راحت طلب و فاسد مبدل گردید و مفاسد و رذایلی که انسانهای قرون پیشین حتی از تصور آنها در ذهن و پندارشان عاجز بودند؛ رفته رفته بر اشرف مخلوقات خداوند عادی گردید .

جامعه بشری ناخواسته در معرض طوفان کشنده و مخربی واقع شدکه حاصل از بین رفتن حصن حصین دیانت بود . آنچه بیش از پیشرفتهای علمی عظیم بشر از شهر های بزرگ و صنعتی هویدا و آشکار بود مفاسدی بود که انسانها را به خود مشغول مي ساخت. جوانان و اهل شبابی که تا چندی پیش بزرگترین تاریخ سازان بشری بودند به موجوداتی فاسد مبدل گردیدند که تمامی اوقات خویش را سرگرم خوشگذرانی هایی زودگذر و بی معنی مینمودند .

"اعتیاد"، " الکل"، " شهوت " ،"زنا" و همة اعمال قبیحه ای که ناگهانی به جان بشر و بشریت افتادند بیش از آنچه انسانها تصور مینمودند مهلک و زیانبار بودند. انسان و جامعه انسانی اینبار شاید بدترین مهلکه تاریخ پر فراز و نشیب خویش را تجربه مینمود .

در میان این سیل عظیم مفاسد اخلاقی و اجتماعی پیشرفت های علمی بشر بسیار ناچیزو کم ارزش می نمود . اینبار بشر دچار بلایی بارها کشنده تر از جنگ ها و قحطی ها شده بود؛ زیرا آن ها خود به انتخاب و بر حسب امیال نفسانی خویش،  خود را به کام حوادث مرگبارمی فرستادند.

ما امروز و درقرن بیست و یکم هنوز در ادامه های یکی از مهمترین و بزرگترین مراحل بلوغ و تکامل عالم انسانی هستیم؛  در حال که هنوز اطراف پر از مفاسد بزرگی است که لحظه لحظه ما را به سمت خود فرامیخوانند .

 اینک بر ما به عنوان جوانانی که گامی از عالم و هم دوره ای های خویش پیش هستیم و بر این حقیقت بزرگ واقف و عالمیم که سعادت و نیک بختی عالم انسانی نه با علم و نه با دین بل به مدد هر دو آنها میسر خواهد گردید است لازم است تا جهد بلیغ خویش را در راستای نیل به هدف بزرگ دور جوانی یعنی اصلاح عالم انسانی مبذول داشته،  سمند کوشش را در میدان همت به تحرک آوریم و بی دریغانه بکوشیم تا  نخست وجود و هستی خود و سپس عالم را از خطرات بزرگی که هر لحظه بقای آن را تهدید می نماید، محفوظ و مصون داریم .

در راستای نیل بدین آرمان بزرگ جوانان البته موثرترین هایند و قادرند تا با قوای فکری و بدنی عظیم خود بیش از هر گروه و دسته دیگری تاثیرگذار واقع گردند .

از سوی دیگر نباید به کتمان و چشم پوشی از این واقعیت مهم پرداخت که اگر بلا و مصیبتی دامنگیر جامعه انسانی گردد این البته فقط جوانانند که بیش از سایر طبقات در رنج و مشقت خواهندبود .

 پس جوانان را میتوان نخستین مهندسان نقشه اصلاح عالم انسانی و البته اصلی ترین آنها دانست . کسانی که اکنون بهترین ایام حیات خویش را در حالی سپری مینمایند که عظمت قوای مکنونه آنها همگان را دچار تحیر میسازد .

عالم بشر در طول تاریخ بارها بر صداقت و درستی جمله " جوان میتواند که عالمی را به حکت درآورد " اذعان نموده و بخش عظیمی از پیشرفت های امروز خود را مدیون جوانان است . اینک ما موظفیم تا بار دیگر تاریخ ساز گردیم و در عالمی که همگان از جوان تصورات نابجایی دارا می باشند دست به اقدام بزرگ اصلاح عالم بشری بزنیم؛ اقدامی که مسلما با تلاش فرد یا گروهی از جوانان میسر نخواهد گردید.  به امید روزی که نام هاي ما جوانان قرن بیست و یکم نيزبرصفحات تاریخ بشری بدرخشد.     

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
سعید فرهادی |1387-9-11 04:57:34
ممنون از مطالب تان
l |1387-8-24 14:43:29
l
لیلا |1386-11-15 15:18:24
موفق باشی

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar