آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8697454
بازديدکنندگان : 6995214

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

بحران اقيانوس ها(ترجمه) چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط ترجمه:فراز-م   
سه شنبه, 26 تیر 1386 23:47
تعداد بازدید :6243

 فضانوردان آپولو 8، در اولين مأموريت به دور ماه در 1968، عكسي گرفتند كه حالا خيلي مشهور است. اين عكس كه "طلوع زمين" ناميده شده، افق خاكستري و خالي از زندگي ماه را نشان مي دهد و بالاي آن مقابل سياهي نامحدود فضا، سيارهء خانگي روشن و آبي ماست. 

 در ميان تصاوير ديگر فضا، آن عكس اثربزرگي بر آگاهي جمعي بشر داشته است. آن عكس بينش غير قابل انكاري از همبستگي ماارائه كرد، گواهي بر اينكه همهء ما در  يك خانه شريك هستيم، و جاي ديگري هم براي رفتن نداريم. با اين حال،آيا بايد همين يك خانه را به صورت برگشت ناپذير خراب كنيم؟ 

اين عكس همچنين واقعيت ديگري را آشكاركرد: اينكه رنگ غالب سيارهء ما آبي است. البته به اين دليل كه بيش از 70% از سطح آن از آب پوشيده شده است.اقيانوسها و نه خشكي چهرهء غالب زمين، و موجوات دريايي شكل غالب حيات آن هستند. 

علي رغم و يا شايد به خاطر اين واقعيت،بشر ساكن خشكي، روي هم رفته،ارزش اقيانوسهاي دنيا را ندانسته است. اقيانوسها به صورت سنتي مورد توجه بوده اند، به اين صورت كه بهره برداري از ثروت آنها مجاني بوده. با اين طرز فكر اقيانوسها مدتها به عنوان يك منبع بي پايان ماهي، غذاي دريايي و ديگر منابع طبيعي، وهمچنين يك انبار زائدات تقريباً نامحدود- تلقي مي شدند. 

اكنون به نظر مي رسد كه بي اعتنايي بشرممكن است به زودي براي او مشكل ايجاد كند. تعدادي از گزارشات و مطالعات اخير  نشان مي دهد كه اقيانوسها در نزديكي بحران هستند. اين گزارشات شامل گزارش كميسيون اقيانوسهاي پيو در 2003، موقعيت تپه هاي مرجاني دريا در گزارش جهاني در 2004، ارزيابي اكو هزارساله سيستم در 2005 توسط برنامهء محيط زيست سازمان ملل متحد(( UNEP هستند.                 

در هيئت تحقيق، يك موضوع عمومي وجوددارد: اينكه فعاليتهاي بشر-ماهيگيري، مزرعه داري، توسعه فرايندهاي صنعتي، و مصرفگرايي- اثر بزرگ و مشخصاً بدي بر اقيانوسهاي جهان دارند. به علاوه اين اثر اغلب كمترمورد توجه و بحث قرار مي گيرد. 

كاميابي جمعي بشر و پيش بيني هاي طولاني مدت براي بقا كاملاً با سلامتي اقيانوسهاي جهان مرتبط است. به عنوان ذكر تنها چندنكتهء كليدي: ماهيگيري حدود 12% از موجودي غذاي جهان را فراهم مي كند، فوتوسنتز دراقيانوسها حدود نيمي از بازسازي اكسيژن جهان را بر عهده دارد و اقيانوسها نقشي اساسي در تعديل آب و هواي جهاني بازي مي كنند. 

سود هاي اقتصادي برگرفته از  اقيانوسهانيز كلان است. ماهيگيري و فراورده هاي ماهي براي حدود 38 ميليون نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي كند و حدود 124بيليون دلار سود اقتصادي فراهم مي كند. اقيانوسها بدون درنظر گرفتن ارزش تفريحي آنها، خط انتقالي اساسي براي تجارت جهاني هستند.اقيانوسهاهمچنين منبعي براي تأمين بنزين و مواد معدني كمياب هستند. 

با اين وجود، غفلت جمعي ما ازاقيانوسهاي جهان بيشتر اين استفاده ها را در خطر قرار مي دهد. در بين مشكلات مهمي كه اقيانوسها با آن مواجهند، اينها هستند: 

صيد بي رويهء ماهي:مطالعات اخيرنشان داد كه تعداد انواع ماهي در 50 سال گذشته، 50% كاهش يافته است- و اينكه جمعيت ماهيان بزرگ، يعني آن نوع هايي كه به صورت سنتي مورد نظر ماهيگيران است، در همان دورهء زماني، 90% كم شده است. متخصصين ترقي فناوري پيشرفته، ناوگانهاي ماهيگيري درمقياس صنعتي كه از امواج صوتي استفاده مي كنند، داده هاي ماهواره، و سيستمهاي ديگربراي دنبال كردن دسته هاي ماهيان تا دورترين زيست-بوم هايشان را به عنوان بخش عمدهءاين مشكل، سرزنش مي كنند.  

آلودگي:اغلب مردم هنگامي كه دربارهء آلودگي اقيانوسها فكر مي كنند، احتمالاً بيشتر جريان روغن و مواد سمي مثل جيوه و پلي برومينات دو فنيل به ذهنشان مي آيد؛ با اين حال، چون كود اضافي از مزارع و كشتزارها به رودهاي جهان مي ريزند، مشكل بسيار بزرگتري دارد پديدار مي شود. موادموجود در كودها، مثل زائدات فاضلاب، گستره اي از مشكلات مختلف به وجود مي آورند، ازشكوفه هاي جلبك سمي كه ديگر زندگي هاي دريايي را در هم مي شكنند گرفته تا ازديادباكتريهاي مضر. 

اسيدي شدن:كربن دي اكسيد اضافي نيزكه يك فراورده فرعي حاصل از استفادهء سوخت فسيلي است و تهديدي است به تغيير دماي ميانگين جو، در حال راه يافتن به اقيانوسهاست. هنگامي كه آب كربن دي اكسيد اضافه راجذب مي كند، اسيدي مي شود-اثري كه دانشمندان آن رابه كاهش ماهي هاو ديگر موجودات دريايي ربط مي دهند. تا پايان قرن، طبق گزارشي جديد در لس آنجلس تايمز، انتظار مي رود كه خاصيت اسيدي اقيانوس دو و نيم برابر آن مقداري باشد كه قبل از انقلاب صنعتي بوده است. تايمز گزارش مي كند:"چنين تغييري بسياري از انواع ماهيان و ديگر حيواناتي را كه براي ميليونها سال در آب درياهايي با تركيب شيميايي ثابت پيشروي كرده اند،نابود مي كند." 

پلاستيكها:انباشتگي زبالهء دورانداخته-مخصوصاً زبالهء پلاستيكي-دارد  مرغان دريايي و حيات وحش اقيانوس را با سرعتي بالا و رو به افزايش نابود مي كند. طبق يك نظر ، نزديك به 90% از زبالهء شناوردريايي از پلاستيك تشكيل شده است، وقتي موجودات دريايي اين زباله ها را مي بلعند،اغلب كم كم خفه و يا قحطي زده مي شوند. چنين زباله هاي پلاستيكي تجزيه نمي شوند ومي توان انتظار داشت كه براي صدها سال در اقيانوس باقي بمانند. 

آگاهي از قلمرو، مقياس و به هم پيوستگي اين تهديدها روبه افزايش است، ونيزآگاهي از اينكه تا چه درجه اي، هم آيندهء نزديك بشر وهم كاميابي طولاني مدت او مورد تهديد قرار مي گيرد. 

انجمن بين المللي آكادمي هاي علوم مهندسي و تكنولوژي در بيانيهء جولاي 2005 مي گويد:"نوع بشر به طور گسترده و گاه تخريب كننده اي، از منابع اقيانوسي استفاده كرده و آن را استخراج كرده است. از طريق به هم پيوستگي سيستمهاي فيزيكي، جغرافيايي و بوم شناسي اقيانوس، همگي ما نهايتاً باعواقب اين فعاليتها، چه خوب و چه بد، روبرو مي شويم. بنا براين يك مسئوليت بين المللي گريز ناپذير براي آنچه درون اقيانوس و در رابطه با آن اتفاق مي افتد، وجوددارد. " 

اين مسئوليت بين المللي مشترك به صورتي محدود در توافق نامه هايي چون "قرارداد قانون دريا" شناخته شده است. اين قراردادحقوق مربوط به كشتيراني، محدوديتهاي دريايي منطقه اي، قلمرو قدرت اقتصادي، منابع كف دريا، حق عبور كشتي ها از تنگه هاي باريك، به علاوهء بحث و مديريت منابع زندهءدريايي و حفاظت از محيط دريايي را هدف قرار مي دهد. 

با اين وجود، همچنانكه از ليست تهديدهاي نسبت به اقيانوس، به آساني فهميده مي شود، قرارداد مذكوردر حفظ يكي از بزرگترين منابع سياره، نه براي نسلهاي حال و نه براي آيندگان، به اندازهء كافي كارسازنيست. 

بخشي از مشكلات اين است كه علاقه هاي رقابتي زيادي وجود دارد-از ايالات ملي گرفته تا شركتها و يا ماهيگيران و مزرعه داران و كشتي رانان. چيزهاي بيشتري در خطر نابودي است-از سؤالات عمده و مؤثر درمورد استفاده از كودها،كه هم اكنون بسيار مهمند، گرفته تا تهيه غذا از زمين و موضوعات مربوط به گوناگوني انواع زيستي مرتبط با انقراض حيات آبي. بنابراين پيش بيني كردن اينكه انگيزه براي همكاري بين المللي و فعاليت متناسب از كجا و چطور خواهد آمد،مشكل است.  

تمام اين موضوعات،همچنين ،به تناسب، تحت عنوان توسعهء پايدار قرارمي گيرد كه  عنوان تعميم يافته اي براي اصل حاصله است كه خواهان توازن موضوعاتي چون توسعه،حفظ محيط زيست، مصرف گرايي، حقوق بشر، جمعيت وانصاف مي باشد. 

براي بهاييان، پاسخ متوازن نمودن چنين موضوعات رقابتي، چه براي اقيانوسها و چه توسعهء پايدار به طور كلي،در دستيابي به دركي بهتر از مسائل و حقايق روحاني فراتر از وجود بشر نهفته است. در ميان تعاليم روحاني جديد براي اين دوره، مهمتر از همه يگانگي بشر است. 

بهاءالله مي فرمايد:"همه بار يك داريد وبرگ يك شاخسار.""جهان يك وطن محسوب و من علي الارض اهل آن." 

جامعهء بين المللي بهايي در بيانيه هاي فراواني مدتها بر اهميت اين تعليم در هر بينشي از توسعهء پايدار تأكيد كرده است.جامعه در بيانيه اي در 1992 در راهگشايي به "قلهء زمين" گفت:"تنها وقتي كه افراد خودشان را به عنوان اعضاي يك خانوادهء بشري با وطني مشترك ببينند، قادرخواهند بود در سطوح فردي و جمعي، متعهد تغييرات بزرگ و دور از دسترسي بشوند كه جهانِ به طور فزاينده اي همبسته و به سرعت در حال تغيير آن را تعيين مي كند" 

به علاوه آثار بهايي نهايتاً ايجاد يك سيستم فدرال جهاني را پيش بيني مي كند، به علاوه يك مجلس نمايندگان جهاني "كه اعضايش به عنوان نفوس مورد اعتماد تمام بشر، نهايتاً تمام منابع همهء ملتهاي مشتمل را كنترل خواهند نمود، و قوانيني را كه براي تنظيم حيات،تأمين نيازها و تطبيق روابط تمام گروههاي مردم مورد نيازند، وضع خواهد كرد." 

بشر شروع كرده است به فهميدن آسيب جمعي كه به اقيانوسهاي دنيا وارد مي شود. همچنين دارد مي فهمد كه اقيانوسهاي ما بخشي ازمشتركات جهاني هستند كه بايد براي نسلهاي آينده باقي بماند. آنچه اكنون لازم است يك شناخت كامل از همبستگي و يگانگي اساسي مان است.تنها آن است كه مي تواند بينش وانگيزه اي را ايجاد كند كه باعث تغييراتي در قوانين، شيوهء زندگي و آگاهي مان شود،تغييراتي كه هم براي حفظ اقيانوسها و هم براي به كار بردن ثروت آنها به طوري كه به همهء بشر سود برساند، لازم است.

...........................................................................

 لینک دسترسی به اصل مقاله :

http://www.onecountry.org/e181/e18102as_Perspective_Oceans_Crisis.htm

 

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
ساناز |1387-9-15 04:53:40
سلام با تشکر از مقاله ی کامل و زیبا
امیر مسعود ۱۳۷۳ |1387-1-15 03:37:41
خیلی خوب بود من که راضی هستم

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar