آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8697342
بازديدکنندگان : 6995103

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مسئله مديريت وقت جوانان چاپ پست الكترونيكي
چهارشنبه, 19 مهر 1385 09:22
تعداد بازدید :7374

به ياد دارم هنگامي كه سالهاي اواخر كودكي را سپري مي نمودم خواهرم از وقت و زمان بسيار صحبت مي كرد. ايشان انسان كاملأفوق العاده اي بود از اينكه به همة كارها و امورش  مي رسيد واقعأ مسرور مي شدم.  دوست داشتم كه هميشه با او باشم. اومي گفت: عزيزم وقت  مانند طلاست؛  بسيار گرانبهاست و... و من هم كه گوشهايم از اين حرفها حسابي پر شده بود سعي مي كردم وقت را گرامي بدارم و اهميت دهم.  خلاصه بگذريم تا اينكه پا به دوران زيباي نوجواني گذاشتم و كمي كارها پيچيده تر شد و درسها سنگين تر.  به خود گفتم بايد كاري كنم تا بتوانم به امورم برسم.  به ياد صحبتهاي خواهرم افتادم. با خود انديشيدم كه طلا را مي توان خريد وفروخت و حتي تعويض كرد؛  خلاصه هم مي توان به دست آورد و هم به ازاي وجهي آن را از دست داد... اما وقت و زمان مطلبي به غير از طلا و يا هر چيز قيمتي مادي ديگري بود. شايد به اين خاطر وقت را با طلا مي سنجيدند كه مي خواستند بگويند كه آن نيز به مانند اين،  داراي ارزشي بالاست. با ورود به دوران جواني كم كم مفهوم وقت و زمان با روح و جانم عجين شده بود. حالا ديگر با توجه به سخنان بزرگان در مورد وقت و زمان، اهميت اين موضوع بيشتر برايم روشن گشته بود.

روزبه روزبيشترباتفكردراين سخنان ونيزتوجه به واقعيت هاي دوران،  به ياد مشكل مديريت وقت و زمان جوانان مي افتادم؛ مسئله اي كه ازديربازهم اذهان را به خود معطوف كرده و انديشمندان بسياري سعي نموده بودند راه حل هائي جانانه جهت حل اين مشكل ارائه دهند. اكنون هم به جوانان مي انديشم و به آن هايي كه سرو كار دارم.  به نظر من 3 دسته جوان در جامعه ما موجودند 1. جوانانيكه وقت بسيار دارند    2. جوانانيكه با كمبود وقت مواجهند 3. جوانانيكه در حالت تعادل هستند؛  يعني كساني كه وقت كافي هم جهت انجام دادن امور و هم براي تفريح وسرگرمي دراختياردارند.

راستش با افراددستة اول ديدارهاي زيادي داشته ام.  اين هاخوش گذراني وبي هدفي و مداومأ پاي كامپيوتر نشستن و با اينترنت سرو كار داشتن و وقت كشي كردن ... را برنامه اصلي خودشان مي دانند و از دنيا تصوري ديگر دارند. وقتي از آن ها سئوال مي كني كه چرااين همه براي فلان كارو برنامه وقت مي گذاري؟ با حوصلة كافي به شما جواب خواهند داد: چرا كه نه؛ مهم اين است كه وقت بگذرد؛  شب روز شود و روز به شب مبدل گردد.  اما افراد دستة دوم نيز كه از كمبودو نبود وقت شاكي هستند؛  همواره خود را مشغول مي دانند و اگر براي امري به آن ها مراجعه كني خيلي راحت به شما خواهند گفت كه بنده اصلأ‌وقت ندارم؛ حتي وقت سر خاراندن را هم ندارم تا چه رسد به اين كه امر شما را اجابت نمايم؛  لطفأ به شخص ديگري مراجعه فرمائيد. وقتي به آنها مي گوئيد كه كليد حل اين معما به دست شماست و تنها شما  مي توانيد اين مهم را انجام دهيد؛  با لبخندي ناباورانه به شما مي گويند عرض كردم به شخص ديگري مراجعه كنيد؛  خواهش مي كنم وقتم را نگيريد من هزار و يك ...خلاصه اين كه شما ناموفق درطرح اين گونه سوال و جواب ها، به دسته سوم مي انديشيد.

اين دسته به تمام برنامه هاي شخصي و خصوصي خود و امور خدماتي و تحصيلي و... خود مي رسند و تفاوت بسياري با دسته هاي اول و دوم دارند. مهمترين تفاوت آن ها اين است كه اين دسته مديريت زمان را به نحو احسن واولي درك نموده اند و در برنامه زندگي خود با جديت با آن برخورد مي كنند و به آن توجه دارند. مهمترين سوالي كه آن ها هر روز از خود     مي پرسند اين است كه امروز با وقت و زمان خود چه خواهم كرد و در برنامه اي سيستماتيك و مشخص تمام امور خود را يادداشت مي كنند و آنگاه تك تك آن ها را انجام مي دهند. اين گون افرادبراي كارهاي جاري خود برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دارند و به اين برنامه ها بها مي دهند.

ما به راستي با مشكل وقت جوانان و راه حل هاي علمي و عملي مناسب براي آن روبه روهستيم. براي حل اين مسئله ابتدا بايد به عامل موفقيت بينديشيم و روشهاي حصول آن در جهان امروزرا بياموزيم و با آشنايي بااهميت وارزش وقت و مقايسه آن با ساير منابع ونيزنحوه بكار گيري آن در كشورها ي مختلف، دانش بسياري را در اين مقوله كسب نمائيم و آن گاه راه هاي كنترل صحيح وقت را كه عبارتنداز: شناخت اصول كنترل وقت،  به كار گيري اين اصول، پيدا كردن و ايجاد نمودن استاندارد هائي مشخص براي صرف وقت،  به كار گيري سيستم امتحان شده( برخورد سيستما تيك) و پيگيري مستمر را خوب فراگيريم.  اصول اساسي سيستم مديريت وقت عبارتنداز:

1 -مشخص كردن اهداف به طور واضح:

    * شناخت اهداف واقعي و اصلي                        

    * تعيين اولويت ها

   * عدم توجه به اهداف نامناسب

2 -نظارت دقيق بر نحوه صرف وقت:

   * مشخص كردن فعاليت هاي مرتبط با اولويت ها                               

  * برنامه ريزي                

  * زمانبندي                                         

  * برسي نحوه صرف وقت در هر فعاليت    

 * دقت دررسيدن به نتايج مطلوب

 * مراقبت درتحمل فشاركمتردرانجام دادن هركار

 * عادت به منظم وترتيب

 3 - سازماندهي فرد از فعاليتهايش:

   * ايجاد نظم در كارها                                   

   * نگهداري نظم و جلوگيري ازبهم ريختگي مجددامور

4 - شناسايي و از بين بردن عوامل اتلاف وقت:

   * تعويق در كارها                                 

  * ورود سرزده افراد                               

  * كاغذهاي نا مرتب                                                               

  * تلفن هاي مكرر

به اين اصول بايد توجه مخصوص مبذول كنيم و آنگاه به ترتيب ويژگي هاي هرمبحث راموردبررسي قراردهيم. مثلا ويژگيهاي يك هدف مناسب عبارتنداز: (1 0 مشخص بودن   2 0 قابل سنجش بودن 3 0 واقع گرايانه بودن  4 0 قابل حصول بودن در يك چهار چوب زماني خاص 5 0 سازگار بودن با ساير اهداف 6. ثبت شده و قابل پيگيري بودن   7 0 ارزيابي وسنجيده شده بودن) بايدآگاهي ازاين مشخصه هارا لازم بدانيم و با درجه بندي اولويت ها در كارها از بيهوده مصرف شدن وقت جلوگيري كنيم. برخي ازاين اولويت هاعبارتنداز: 1 0 كارهاي مهم و فوري 2 0 كار مهم وغير فوري   3 0 كارهاي بي اهميت و غير فوري. سپس با مد نظر قرار دادن برخي اصول اساسي،  مانند مواردزير،  پيشرفت خود را صد چندان كنيم:

1 - توجه به قوانين حاكم بر وقت                        

   * مهارت در تخمين وقت

2 - مهارت در قبول مسئوليت در حد توان

 3 - راههاي معمول در انجام كارها در حد برنامة تعيين شده

   * محول كردن به سايرين                                  

  * افزايش ساعات كار                     

   * پائين آوردن انتظارات                                                                            

   * كم كردن كارهاي غير مترقبه

 4 - پيدا كردن روش منظم،علمي و سيستماتيك

   * دقت درنحوه صرف وقت به صورت عادي                      

  * استفاده از روشهاي مناسب و تجربه شده                                   

  * كمتركردن مراحل كار

  * استفاده ازبرنامه هاي كامپيوتري

   * پيدا كردن راه كوتاهتر

5 -استفاده از برنامه زمانبندي

6 - توجه خاص به پروژه هاي ا نفرادي

7- در نظر گرفتن زمان شناور و متغير

8 - دقت در زمانبندي كارهاي مهم

9 -داشتن ذهنيت مثبت و موفقيت برانگيز

و آنگاه در انتهاو با اطلاع از نوزده گام معروف براي مديريت موفق وقت، زمان را در دستان خويش محبوس سازيم و يا افسار اين اسب سركش را در دستان خويش گيريم و اجازه ندهيم كه اين سمند تندرو،  افسار گسيخته ما را به هر كجا كه مي خواهد بكشاند. اين نوزده گام چنينند:

 1 - اهداف خود را مشخص ساخته،  آن ها را مكتوب كنيد. سپس اولويت ها ي خود را مشخص ساخته، به تلاش وكوشش بپردازيد و مطمئن شويد كه آن چه را در نظر داريد به دست خواهيد آورد.

2 - بر اهداف تاكيد كنيد نه بر فعاليت ها. مهم ترين فعاليت هاي شما آنهايي هستند كه شما را كمك مي كنند تا به اهدافتان برسيد.

3 - در هر مرحله يك هدف عمده مشخص نمائيد و بكوشيد تا آن را محقق سازيد.

4 - نحوه استفاده از وقت خود را با توجه به اولويت، يادداشت كنيد و با تجزيه و تحليل آن، مشخص سازيد كه از وقت خود چگونه استفاده كنيد.  پس از آن سعي نمائيد تا عادات ناصحيح خود را در خصوص استفاده از وقت،  از زندگي خود حذف كنيد.

5 -آنچه را بر اساس اهداف پيش بيني شده،  انجام مي دهيد تجزيه و تحليل كنيد. بر اساس اين تحليل متوجه مي شويد چه كاري را در چه زماني و چرا بايد انجام دهيد.

6 -هر هفته حداقل يك عامل راكه بيش از ساير عوامل وقت شما را تلف مي كند،  از زندگي خودحذف كنيد.

7 -وقت خود را برنامه ريزي كنيد. براي هر هفته يك طرح تهيه كنيد.

8 -هر روز ( بر اساس برنامه هفتگي ) فهرستي از آن چه بايد انجام دهيد،  تهيه نمائيد.

9 -براي انجام دادن پروژه هاي مهم خود مثل يك جلسه برخورد كنيد و در زمان حضور در هر جلسه وقت خود را آن چنان زمانبندي نمائيد كه ابتدا مهم ترين كارها را انجام دهيد.

10 . اطمينان حاصل كنيد كه اولين ساعت كاري شما سودمند باشد و براي هر كاري كه انجام مي دهيد يك محدوديت زماني قائل شويد.

11. سعي كنيد با توجه به زمان بندي قائل شده، كار خود را در اولين گام اجرايي نيز به خوبي انجام دهيد. توجه داشته لاشيد كه براي انجام يك كار نبايد وقت خود را هدر دهيد.

12. از وقوع بحران در كارهاي خود جلوگيري كنيد. سعي كنيد دليل غلط انجام شدن امور را بيابيد.

13. در حين اجراي برنامه هاي خود ساعتي را براي استراحت پيش بيني كنيد. زمان استراحت نبايد موجب از هم گيسختگي در انجام وظايف شود.

14. عادت كنيد آن چه را شروع مي كنيد به پايان برسانيد. از يك كار به كار ديگر نرويد.

15.با مسامحه كاري مبارزه كنيد.

16. مديريت بهتر وقت را به يك عادت روزمره تبديل كنيد.

17. تا آنجا كه مي توانيد زمان خود را صرف مسائل مهم كنيد.

18. براي انجام دادن كارهاي شخصيِ خود زمان تعيين كنيد.

19. در رابطه با زمان براي خود يك فلسفه داشته باشيد. ( زمان براي شما چه معنايي مي دهدو چگونه با زندگي شما ارتباط پيدا مي كند؟) گذر زمان را حس كنيد و براي آن اهميت قائل شويد.

 و ما جوانان اين قرن پيشرفت وترقي با كسب آگاهي از مديريت زمان و عمل به تمام راه كارهاي آن،  مي توانيم در استفاده بهينه از وقت كوشا باشيم و همواره در زمان حال روزگار را سپري نمائيم و با داشتن حيات روحاني و كسب فضائل اخلاقي در خدمات به همنوعان خود از  يكديگر پيشي گيريم.

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
افتخاري  - تشکر از متن |1387-2-8 04:41:58
سلام دوست عزیز مطلب بسيار جالب و تاثير گذاري
بود باعث شد بيشتر دقت بكنماگه دوست داشتي به
وبلاگم سزي بزن البته تازه سازه.
ekbasij.blogfa.com

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar